Co trzeba wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co trzeba wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Prawie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został wytypowany Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzi się dnia 16 listopada. Ten dzień, ma co roku przypominać o tym, że z brakiem akceptacji dzień w dzień ma styczność sporo osób. Apelowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest okazją do tego, żeby znaleźli wyjście z tego dużego problemu. Nauczanie, ale również przygotowywanie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu propagowanie tolerancji oraz brak poniżania osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest skuteczną metodą przeciwstawiania się różnym szkodliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa została zwołana poprzez coraz częściej pojawiające się akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, mają do czynienia właśnie te grupy, co zaobserwowano na przestrzeni wielu lat. Celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma pomóc w znalezieniu głębszych przesłanek uformowania się nietolerancji, ale także mają informować o tym, jak niebezpieczne bywają oznaki braku akceptacji dla osób krzywdzonych. Żeby obeznać się w tym, czym faktycznie jest respektowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz uznawanie różnic indywidualnych, przydatne są tego typu działania, które z pełnym przekonaniem okazują się pomocne w tym zakresie. Ma również pouczać, uczyć doceniania różnorodności względem kultur, rozumienia innych ludzi, a także założeniem tego typu czynności jest umiejętności słuchania.

W jaki sposób w naszym kraju celebruje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Wspólny manifest wystosowali prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej oraz fizycznej agresji wynikającej z homofobii oraz rasizmu, ale i też pokazują potężne oparcie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice poparli swoim podpisem ten manifest. Prezydent Warszawy, p. Trzaskowski powiedział, że solidarność dnia 16 listopada będzie obwieszczana przez zawieszanie tęczowych flag, a także oświetlania budynków. W szczególności w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.